5842W01A - 珠海罗西尼表业有限公司

广西快3平台

5842W01A

设计特色 广西快3平台

配置详情 广西快3平台

表壳:玫瑰金色不锈钢表壳/原色不锈钢表壳
表带:玫瑰金色不锈钢表带配双按蝴蝶扣/原色不锈钢表带配双按蝴蝶扣/紫色意大利牛皮表带配罗西尼双按折叠扣
表镜:平面蓝宝石玻璃
机心:进口高级三针半镂空机械机心
尺寸:33mm
点击购买


使用说明

配套产品 广西快3平台

5842W01A

——  其他款式  ——

5842W01A 5842G01B 5842G01C 广西快3平台